Chi Bộ Khoa

CHI BỘ KHOA HÓA HỌC

1. CHI ỦY:
Bí thư: Trần Đức Mạnh

Phó Bí thư: Đỗ Thị Thúy Vân
Chi ủy viên: Ngô Thị Mỹ Bình
 
2. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
 

STT

Họ và tên
 

Email/Số điện thoại

Ghi chú
1
Trần Đức Mạnh
 
Bí thư chi bộ
2
Đỗ Thị Thúy Vân
SĐT: 0983499323
Phó Bí thư
3
Trần Thị Ngọc Bích
Email: ttnbich@ued.udn.vn
SĐT: 0905266191
Đảng viên
4
Trần Mạnh Lục
SĐT: 0903575456
Đảng viên
5
Nguyễn Thị Hường
SĐT: 0905888716
Đảng viên
6
Đặng Thị Minh
Email: dtminh@ued.udn.vn
SĐT: 0982466932
Đảng viên
7
Trần Thị Diệu My
SĐT: 0985407249
Đảng viên
8 Nguyễn Thị Thy Nga nttnga@ued.udn.vn
SĐT: 01685654265
Đảng viên
9 Nguyễn Văn Din nvdin@ued.udn.vn
SĐT:01683096742
Đảng viên
10 Ngô Thị Mỹ Bình
Email: ntmbinh@ued.udn.vn
SĐT: 0984556938
Chi ủy viên
11 Nguyễn Trần Nguyên ntnguyen@ued.udn.vn
SĐT:0905430953
Đảng viên
12 Nguyễn Thành Thân thanhthanzon@gmail.com
0905961270
Đảng viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây