Giảng viên Khoa

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
STT HỌ VÀ TÊN, EMAIL, TEL CHỨC DANH CHÍNH ẢNH
1  Trần Đức Mạnh
Email: tdmanh@ued.udn.vn
Tel: 0934796127
Trưởng khoa, TS. GVC
m
2 Đinh Văn Tạc
Email: dvtac@ued.udn.vn
Tel: 0397570416
Phó trưởng khoa, TS
t
II. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ HÓA LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP
1 Lê Tự Hải
Email: lthai@ued.udn.vn
Tel: 0934796127
Tổ trưởng tổ bộ môn, PSG.TS
h
2 Vũ Thị Duyên
Email: vtduyen@ued.udn.vn
Tel: 0374893375
TS
d
3 Mai Văn Bảy
Email: mvbay@ued.udn.vn
Tel: 035757371
ThS.NCS
b
4 Nguyễn Thị Lan Anh
Email: ntlanh@ued.udn.vn
Tel: 0988815884
ThS.GVC
a
5 Bùi Ngọc Phương Châu
Email: bnpchau@ued.udn.vn
Tel: 0975200285
ThS
c
6 Đoàn Văn Dương
Email: dvduong@ued.udn.vn
Tel: 0905218300
ThS
d
 
TỔ HÓA PHÂN TÍCH VÀ HÓA VÔ CƠ
1 Đinh Văn Tạc
Email: dvtac@ued.udn.vn
Tel: 0397570416
Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, TS
t
2 Bùi Xuân Vững
Email: bxvung@ued.udn.vn
Tel: 0905906328
TS
v
3 Võ Thắng Nguyên
Email: vtnguyen@ued.udn.vn
Tel: 0901169485
TS
n
4 Nguyễn Tiên Hoàng
Email: nthoang@ued.udn.vn
Tel:
TS
h
5 Nguyễn Đình Chương
Email: ndchuong@ued.udn.vn
Tel: 02363733327
TS  
6 Nguyễn Quỳnh Anh
Email: nqanh@ued.udn.vn
Tel: 0905436189
TS
q
7 Nguyễn Thị Hường
Email: nthuong_kh@ued.udn.vn
Tel: 0905888716
ThS
h
8 Ngô Thị Mỹ Bình
Email: ntmbinh@ued.udn.vn
Tel: 0984556938
ThS
b
9 Phạm Văn Tuấn
Email: pvtuan@ued.udn.vn
Tel: 0914302407
ThS
t
10 Lê Thị Tuyết Anh
Email: lttanh@ued.udn.vn
Tel: 0364194381
Cán bộ thí nghiệm, ThS
ta
11 Nguyễn Thị Thy Nga
Email: nttnga@ued.udn.vn
Tel: 0398289435
Cán bộ thí nghiệm, CN
n

TỔ HÓA HỮU CƠ
1 Trần Đức Mạnh
Email: tdmanh@ued.udn.vn
Tel: 0934796127
Trưởng Khoa, TS. GVC
m
2 Nguyễn Trần Nguyên
Email: ntnguyen@ued.udn.vn
Tel: 0914196748
TS
nt
3 Đỗ Thị Thúy Vân
Email: dttvan@ued.udn.vn
Tel: 0983499323
Tổ trưởng bộ môn, ThS. GVC
v
4 Trần Thị Ngọc Bích
Email: ttnbich@ued.udn.vn
Tel: 0905266191
ThS.GVC.
tt
5 ThS. Phan Thảo Thơ
Email: pttho@ued.udn.vn
Tel: 0905825725
ThS
tt
6 ThS. Trần Thị Diệu My
Email: ttdmy@ued.udn.vn
Tel: 0935491237
ThS
m
7 Nguyễn Văn Din
Email: nvdin@ued.udn.vn
Tel: 0383096742
Trưởng PTN, CN
d
8 Đặng Thị Minh
Email: dtminh@ued.udn.vn
Tel: 0961022555
Giáo Vụ Khoa, CN
m
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây