Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
2.1. TS.TRẦN ĐỨC MẠNH- TRƯỞNG KHOA
- TEL: 0934796127

- EMAIL: tdmanh@ued.udn.vn
- Nhiệm vụ:
          1. Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của khoa. Chịu trách nhiệm chính trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động của khoa.
          2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lãnh đạo khoa, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong lãnh đạo khoa.
          3. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác của khoa gồm:
          - Chính trị tư tưởng.
          - Tổ chức cán bộ.
          - Tài chính.
          - Đối ngoại.
          - Thi đua khen thưởng.
          - Đào tạo đại học. Đào tạo SĐH.
          - Trực tiếp chỉ đạo bộ môn Hữu cơ, hóa lý và PPGD
          4. Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau ĐH
          5. Chỉ đạo công tác Thi Olympic sinh viên.
2.2. TS. ĐINH VĂN TẠC - PHÓ TRƯỞNG KHOA
- TEL: 0397570416
- EMAIL: dvt@ued.udn.vn
- Nhiệm vụ:
          1. Giúp Trưởng Khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của Khoa.
          2. Giúp Trưởng Khoa tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm: 
         - Công tác Nghiên cứu khoa học.
         - Công tác Hợp tác quốc tế.
         - Các vấn đề liên quan đến biên sọan tài liệu, giáo trình.
         - Trực tiếp chỉ đạo bộ môn: Vô cơ và phân tích.
         - Các vấn đề liên quan đến thí nghiệm, thực hành, thực tập, thực tế của khối ngành cử nhân khoa học
         -  Cơ sở vật chất.
         -  Phụ trách nội dung trang Website của khoa;3 công khai của khoa
         -  Công tác Khoa; Văn - thể - mỹ.
          3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khi được Trưởng khoa khoa ủy quyền hoặc phân công.
          4. Báo cáo thường xuyên, định kì tình hình và kết quả công việc được giao với phụ trách khoa  
2.3. PHÓ TRƯỞNG KHOA 2 ( Trưởng khoa phụ trách)
- Nhiệm vụ:
           1. Giúp phụ trách khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của khoa.
          2. Giúp phụ trách khoa tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm:
          - Quản lý học sinh sinh viên;
          - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; thực tập, kiến tập khối ngành Sư phạm,
          -  Kiểm định chất lượng và thanh tra giáo dục của khoa;
               3. Phụ trách Công đoàn,Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên. 
          4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khi được Phụ trách khoa ủy quyền hoặc phân công.
3. TRỢ LÝ KHOA
3.1. Trợ lý văn thư và giáo vụ: CN. Đặng Thị Minh
- Tel.0982466932
- Email. dtminh@ued.udn.vn
- Nhiệm vụ: Văn thư: Nhận, lưu và gửi công văn, thư mời… đến cán bộ liên quan; soạn và gửi văn bản; nhận lương, phụ cấp…. tại tài vụ; mua, thanh toán VP phẩm; sắp xếp các cuộc gặp BCN khoa với khách; chuẩn bị các tài liệu, nước uống và ghi biên bản họp Khoa; gửi thông báo của BCN khoa cho bộ môn và nhận phản hồi để tổng hợp; lập hồ sơ tổng kết.
Giáo vụ: Tiếp nhận SV mới, giới thiệu chuyên ngành; lập KH học, thi đua của sinh viên; tổ chức đăng ký tín chỉ chuyên ngành và khóa luận; đề nghị thành lập hội đồng, lịch bảo vệ khóa luận; tổng hợp kết quả đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên.
3.2. Trợ lý khoa học và sau đại học: TS. Đinh Văn Tạc
- Tel.0397570416
- Email. dvtac@udn.ued.vn
- Nhiệm vụ: Giúp BCN Khoa thực hiện các công tác đối ngoại, NCKH (Cán bộ+Sinh viên), quản lý các lớp cao học.
3.3. Trợ lý phòng thí nghiệm: CN. Nguyễn Văn Din
- Tel: 0383096742
- Email: nvdin@ued.udn.vn
- Nhiệm vụ: Quản lý, theo dõi quá trình sử dụng và sửa chữa CSVC PTN và VP đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực hành của SV; lập và theo dõi sổ nhật ký phòng thí nghiệm; tổ chức và quản lý lịch thực hành; Tham mưu cho BCN khoa xây dựng các dự án thiết bị, mua vật tư và phân bổ kinh phí thực hành.
4. TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
4.1. Trưởng bộ môn hóa lý và phương pháp: PGS. TS. Lê Tự Hải
- Nhiệm vụ:
+ Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
+ Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, hiệu trưởng giao;
+ Tư vấn cho BCN khoa và xây dựng chương trình giảng dạy các môn liên quan đến hóa lý và phương pháp cho trường Đại học sư phạm. Tổ chức các hoạt động liên quan đến kiểm tra, đánh giá. Tư vấn cho BCN khoa về chương trình giảng dạy cao học hóa lý thuyết và hóa lý.
4.2. Trưởng bộ môn hóa phân tích và vô cơ: TS. Đinh Văn Tạc
- Nhiệm vụ:
+ Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
+ Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, hiệu trưởng giao;
+ Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường;
+ Tư vấn cho BCN khoa và xây dựng chương trình giảng dạy các môn liên quan đến hóa phân tích và vô cơ cho trường Đại học sư phạm. Tổ chức các hoạt động liên quan đến kiểm tra, đánh giá.
4.3. Trưởng bộ môn hóa hữu cơ: ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
- Nhiệm vụ: Tư vấn cho BCN khoa và xây dựng chương trình giảng dạy các môn liên quan đến hóa hữu cơ cho trường Đại học sư phạm, đặc biệt là ngành hóa dược. Tổ chức các hoạt động liên quan đến kiểm tra, đánh giá. Tư vấn cho BCN khoa về chương trình giảng dạy cao học hóa hữu cơ. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây